ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Ide írhatsz...

1. Alapfogalmak

A www.eletminosegkozpont.hu címen elérhető honlapot Buzás-Kovács Anita (Snooker Future Kft., székhely: 1035 Budapest, Miklós utca 13.); adószám: 25860997-24-1  tartja fenn.

Felhasználó minden olyan személy, aki a honlapot meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi.


2. A Felhasználási feltételek hatálya és módosítása

Jelen Felhasználási feltételek (továbbiakban: "Feltételek") hatálya a www.brandm.hu honlapra terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Feltételek hatálya nem terjed ki azon honlapokra, amelyekre a www.eletminosegkozpont.hu honlapon található hivatkozás vezet.

A jelen Feltételek módosításának jogát Buzás-Kovács Anita (Snooker Future Kft.) fenntartja.

Felhasználó a honlap használatával automatikusan elfogadja jelen Feltételeket.


3. A Felhasználó kötelességei és felelőssége

A Felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Felhasználó a honlapot csak saját felelősségére látogathatja. Buzás-Kovács Anita (Snooker Future Kft.) nem vállal felelősséget a Felhasználót a használat során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó nem a kellő körültekintéssel járt el.

A Felhasználó köteles a honlap használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembe vételével eljárni.

A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. A Felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől.

Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely Buzás-Kovács Anita (Snooker Future Kft.) érdekeit sérti.

Amennyiben a Felhasználó a jelen Szabályzatban foglaltakat, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, Buzás-Kovács Anita (Snooker Future Kft.) a honlap látogatását korlátozhatja, vagy megtilthatja.

4. Szellemi alkotások védelme

A honlapon közzétett valamennyi szellemi alkotás és tartalom jogvédelem alatt áll, eltérő megjelölés hiányában jogosultja Buzás-Kovács Anita (Snooker Future Kft.). A Felhasználó írásbeli engedély hiányában semmilyen módon nem jogosult a szellemi alkotások felhasználására, így különösen másolására, többszörözésére, hasznosítására, értékesítésére, módosítására, átdolgozására, vagy nyilvánosságra hozatalára.

A szellemi alkotások kizárólag az irányadó jogszabályokban - elsősorban a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben - foglaltak szerint használhatók fel. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A felhasználónak minden esetben fel kell tüntetnie a szerző nevét és a mű címét, valamint a fotós nevét a www.eletminosegkozpont.hu honlapjára való utalással.

A portálra való hivatkozások (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban, azonban Buzás-Kovács Anita fenntartja azt a jogot, hogy a hivatkozás ellen kifogást emeljen, és annak törlését kezdeményezze.

5. A szolgáltatás folyamatossága

Buzás-Kovács Anita vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a honlap elérésének zavartalansága és folyamatossága érdekében. Buzás-Kovács Anita nem szavatolja az elérés szünetmentességét. Buzás-Kovács Anita a honlap működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.

Buzás-Kovács Anita a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.


6. Kifogás, panaszkezelés

A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül Buzás-Kovács Anita, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Buzás-Kovács Anita a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a Felhasználót tájékoztatja.