ADATVÉDELEM

Amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

Buzás-Kovács Anita (Snooker Future Kft. 1035 Budapest, Miklós utca 13.), mint adatkezelő a www.eletminoseg.hu weboldal felhasználóinak személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az Általános Adatvédelmi Rendelet ( Az Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, azaz GDPR, a továbbiakban: Rendelet) alapján az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót.

I. AZ ADATKEZELŐ

A www.eletminosegkozpont.hu honlapot működtető adatkezelő:

Név: Buzás-Kovács Anita (Snooker Future Kft.)
Székhely: 1035 Budapest, Miklós utca 13.
Cégjegyzék szám: 01 09 293111 
Adószám: 25860997-2-41
Telefonszám: +36 30 2677486
Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 33/b
E-mail cím: kovacs.anita.consulting@gmail.com
Honlap: www.eletminosegkozpont.hu
(a továbbiakban Adatkezelő)

Az Adatkezelő mint egyéni vállalkozó a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

II. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. Adatkezelési tevékenység a honlapunkon

Honlapunkon kizárólag az érintettek hozzájárulásával gyűjtünk és kezelünk személyes adatokat. A honlap működtetése során személyes adatokat az alábbi célból gyűjtünk, rögzítünk és tárolunk:

a) Hírlevél küldése céljából

A honlapunkon e-mailcíme megadásával feliratkozhat hírlevelünkre. A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele előtt a hozzájáruló nyilatkozat szövege mellett elhelyezett jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával beleegyezését adja e-mailcímének kizárólag erre a célra történő felhasználásához. Az adott beleegyezés bármikor visszavonható. A leiratkozásra vonatkozó tudnivalókat ezen kívül minden hírlevél alatt megtalálja.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Kezelt személyes adat: név, e-mailcím
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

b) Kapcsolatfelvétel céljából

Amennyiben a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, akkor nevét és e-mail-címét kérjük megadni, hogy kérdésére gyorsan és egyénileg tudjunk válaszolni. Az adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használjuk fel, és azt követően töröljük.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Kezelt személyes adat: név, e-mailcím, telefonszám
Az adatkezelés időtartama: a feltett kérdés megválaszolásáig

2. Adattovábbítás

A honlapunk használata során megadott személyes adatait kizárólag arra a célra használjuk, amelyhez hozzájárulását adta. Adataihoz csak a jelen adatkezelési tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók férnek hozzá, és azokat kizárólag a részünkre nyújtott szolgáltatás teljesítése körében, a jelen tájékoztatóban meghatározott célok érdekében kezelik, harmadik személynek nem továbbítják.

3. Sütik (cookie-k) használata

Általános tájékoztatás

A süti egy egyszerű szövegfájl, melyet az internetes oldal kiszolgálója az Ön számítógépén vagy mobileszközén tárol. A kiszolgáló később képes visszakeresni vagy olvasni a szóban forgó süti tartalmát. A sütiket az Ön böngészője kezeli. Minden süti egyedi és anonimizált adatokat tartalmaz, például egyedi azonosítót, a honlap nevét, számokat és betűket. Segítségükkel a honlap "emlékszik" az ön böngészési beállításaira. A sütik semmilyen személyes adatot nem tartalmaznak, és nem alkalmasak az egyes felhasználók beazonosítására. A sütik között vannak olyanok, amelyek az internetes oldalon tett látogatás végén lejárnak, míg mások hosszabb ideig a számítógépén maradnak.

A sütik lehetővé teszik a beállítások megőrzését, gyorsabbá teszik a böngészést, azaz a honlap kényelmesebb használatát biztosítják. Sütik használata nélkül Önt minden alkalommal új látogatónak fogja tekinteni, amikor új oldalt nyit meg - ha például egy oldalon bezár egy menüt, aztán új oldalt nyit meg, az új oldal "nem emlékszik" az Ön korábbi döntésére, és az új oldalt ismét a megnyitott menüvel mutatja. A sütik segítségével a honlap "emlékszik" a látogatóra, a látogatás ideje alatt (munkamenet-süti) vagy az ismételt látogatások során is (tárolt süti).

Önnek lehetősége van egyes sütik vagy bármiféle süti elhelyezésének megtiltására, sőt, a korábban elhelyezett sütik törlésére is, azonban tisztában kell lennie azzal, hogy így esetleg nem tud majd minden funkciót használni. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el.

A számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

A sütik érkezhetnek arról a honlapról, amelyet Ön meglátogat, de származhatnak azokról honlapokról is, amelyek az Ön által látogatott honlap tartalmát szolgáltatják. A "first party" sütiket az a honlap helyezi el, amelyet Ön meglátogat, és csak ez a honlap képes olvasni őket. A "third party" sütiket az Ön által meglátogatott honlaptól eltérő szervezet hozza létre és használja.

Tájékoztatás a látogatás során létrejövő adatokról

A honlapunkra belépéskor felugró ablakban jelenik meg a sütik használatára vonatkozó szöveges ismertető, ahonnan közvetlenül elérhető az adatkezelési tájékoztató szövege. Az Elfogadom gomb lenyomásával a látogató elfogadja, a Nem fogadom el gomb lenyomásával visszautasítja a sütik használatát.

A sütik használatának elfogadása esetén a látogatás során kezelt adatkör:
• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.
• kattintás.

Milyen sütiket alkalmazunk?

Rendszer sütik:

Ezek a sütik törlődnek, amint a honlap látogatója bezárja a böngészőt, és nem gyűjtenek semmiféle információt a számítógépről, nem azonosítja a felhasználót.

Nyomkövető süti:

Ezek a sütik lejáratukig a látogató merevlemezén tárolódnak, majd törlődnek. Azonosítási célú információt tárolnak a felhasználóról, mint például böngészési viselkedés vagy felhasználói preferenciák egy adott oldalon.

Süti név Érvényesség Cél

svSession Állandó Felismeri az egyedi felhasználót és követi a weblap session-jeit

hs Session Biztonság

XSRF-TOKEN Session Biztonság

TSxxxxxxxx

(x: számok vagy betűk) Session Biztonság

TSxxxxxxxx_d

(x: számok vagy betűk) Session Biztonság

RequestID Session Nyomonköveti a látogató viselkedését és méri az oldal teljesítményét

4. Naplózás

A weboldalunk meglátogatásakor a webszerver nem naplózza a felhasználó tevékenységét.

III. ADATFELDOLGOZÓK

A weboldal működtetése érdekében az alábbi adatfeldolgozók az adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek:

1. Tárhelyszolgáltatás

Cégnév: Webnode AG
Székhely: Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Svájc

2. Fejlesztés és Üzemeltetés

Cégnév: Webnode AG
Cím: Hlinky 70, 603 00 Brno, Csehország

Honlap: www.webnode.hu

Tárhelyszolgáltatónk a működtetéshez feltétlenül szükséges mértékben kezeli a honlapon megadott személyes adatokat.
Adatkezelési tevékenysége: a személyes adatok tárolása a szerveren.

V. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

A jelen adatvédelmi tájékoztatót a honlapunkon folyamatosan hozzáférhetővé tesszük, a módosításáról a regisztrált látogatóinkat a módosítást követő első belépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk. A regisztráció/hírlevél feliratkozás során felhívjuk a látogató figyelmét az adatkezelés céljára, az adatkezelés időtartamára, a leiratkozás lehetőségére és módjára, valamint biztosítjuk, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulás megadását megelőzően adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerhesse.

Amennyiben személyes adatait nem Öntől kaptuk meg, (hanem pl. nyilvános adatbázisból, mint a Facebook), egy hónapon belül; illetve az első kapcsolatfelvétel alkalmával tájékoztatjuk az érintett személyes adatok köréről, valamint azok forrásáról és arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

Tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor kérheti, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson hozzáférést. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát térítésmentesen az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve hiányos adatait egészítse ki;

Kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését;

Az adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelők minden esetben tájékoztatják a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a felhasználó személyes adatait törli.

A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha

- vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, vagy
- az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, vagy
- az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelők általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelők a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

- ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
- ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy
- ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Adatvédelmi incidens esetén, feltéve hogy az valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

a) a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
c) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

VI. Az érintett jogainak érvényesítése

1. Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel az adatkezelőhöz fordulhat a címére (1035 Budapest. Miklós utca 13.) írt levélben vagy a kovacs.anita.consulting@gmail.com címre küldött e-mailben.

2. Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.


Budapest, 2023. február 3.